Hvorfor investere i en Blast Chill/ Blast Freeze?

Hvorfor investere i en Blast Chill/ Blast Freeze?

Det er mange gode grunner, men de viktigste er kostnadsbesparelser, effektivisering og ikke minst det hygieniske aspektet med referanse til lovverket. En blast Chill/freezer er et viktig redskap for å organisere hverdagen bedre og ikke minst, sikre at den maten som serveres holder en høy kvalitet. En blast chiller/ freezer setter brukeren i stand til å produsere og servere mat i henhold til gjeldende regler for servering/lagring av lett bedervelige matvarer (HACCP).

Hva gjør en blast chiller/ freezer egentlig?

Enkelt forklart fjerner den varmen fra maten hurtig grunnet høy kjøleeffekt og god ventilasjon. 
Blast Chill betyr å bringe kjernetemperaturen ned til + 3 grader på maksimum 90 minutter. 
Blast Freeze betyr å få kjernetemperaturen i varene ned til - 18 grader i løpet av 4 timer.

De kan brukes til rå eller behandlet mat. Man kan kjøre prosessen på større porsjoner eller dele den opp i porsjonspakninger med de åpenbare fordeler det gir. Mindre svinn gir som kjent økt fortjeneste.

Hvorfor er det viktig å kjøle maten ned hurtig?

Den mest kritiske fasen for matvarer er temperaturområdet mellom + 60 °C og + 10 °C. Her kan både smak, konsistens, lukt og farge endres. Men viktigst av alt; bakterieveksten er størst mellom disse temperaturene. En Blast Chill/ Freeze prosess vil hindre de uheldige prosessene som oppstår hvis maten forblir ubehandlet og man sikrer både kvalitet og eliminerer helserisiko.

Sakte nedkjøling ved at man f eks setter varm mat i et vanlig kjøleskap er meget uheldig både for smak, konsistens og bakterievekst. Den sakte nedkjølingen forårsaker dannelse av store iskrystaller som ødelegger strukturen, smaken og lukten i maten og forårsaker dessuten vekttap.

Ved Blast Chill/Freeze er nedkjølingen hurtigere og det dannes små iskrystaller. Maten beholder sin konsistens og smak samtidig som man unngår vekttap.

En Blast Chill/ Freeze maskin brukt sammen med en kombidamper/moderne ovn og vakuummaskiner sikrer den best mulige prosessen for å opprettholde kvaliteten på maten.

Blast chill

 

Katalog2018